Väiksemad grupid (kuni 10 inimest) saavad eelneval registreerimisel ka sepatööd ise meistri juhendamisel proovida. Suurematel gruppidel on võimalik tellida ekskursioon, mille jooksul saab sepameistri tööd kõrvalt vaadata.

Sepikoja ruumi kaab väiksemate ürituste ja vastuvõttude jaoks ka rentida. Siin saab korraldada nii perekondlike sündmuseid, kui ametlikumat laadi vastuvõtte. Külalistel on harukordne võimalus eelneval kokkuleppel ka sepatööd ise proovida. Soojal ajal saab kasutada ka sepikoja maalilist sisehoovi.

Sepikojas saab korraldada ka ajutisi näituseid. Metallikunstnikel on võimalus sepikoja lühemalks persioodiks ka külalisstuudiona rentida
.